Aquest avís regula les condicions d’ús d’aquesta web i l’usuari les accepta sense reserves


1 Titularitat
Església Baptista del Vallès, amb NIF R0801738F i domicili a Les Fonts de Sant Quirze, carrer de l’església, número 3, inscrita al Ministeri de Justícia i a la FEREDE amb número 021822 (antic 8644-SE/A), és propietària i gestora de la pàgina web amb l’adreça www.ebvalles.es. Tambe es una entitat numeor RMAEC 108/11 reconeguda a l’ajuntament de Sant Quirze del Valles.


2 Contingut de la pàgina
El contingut de la web www.ebvalles.es podrà ser modificat en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de l´Església Baptista del Vallès. www.ebvalles.es ofereix enllaços d’accés a llocs web de tercers perquè els visitants del web tinguin més fonts d’informació. L’Església Baptista del Vallès no és responsable ni del contingut d’aquestes webs ni dels resultats obtinguts per qui hi recorri. L’ Església Baptista del Vallès no pot garantir que l’accés la web o els continguts siguin exempts de tot error.


3 Propietat intel·lectual
Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, creativitat i tot altre material, són propietat d’ Església Baptista del Vallès o de tercers que li n’han autoritzat l’ús.


4 Responsabilitat sobre contingut i ús
L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.


5 Protecció de dades
Església Baptista del Vallès compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i les dades que es recullen en els correus electrònics de contacte s’incorporen a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per l’Església Baptista del Vallès. El tractament de les dades proporcionades es fa d’acord amb les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua, l’alteració o l’accés no autoritzat de tercers.


6 Limitació de la responsabilitat
Església Baptista del Vallès no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.