Romans 8:18

Una predica portada per l’Oscar Freitag que ens parla sobre 3 punts a recordar en la lluita de les nostres batalles personals basats.

2 Timoteo 2:1-7

Una predica de l’Olga Petroche on veurem la figura del cristià com un Soldat-Atleta-Llaurador.