1 Un Déu únic en Trinitat
Creiem en un sol i únic Déu que es manifesta en la unitat de la Trinitat, com a Pare, Fill i Esperit Sant.

2 Bíblia
Creiem en la Bíblia com el registre històric i fidel de la iniciativa de Déu de donar-se a conèixer a la humanitat sota la inspiració de l’Esperit Sant. Creiem en la seva credibilitat plena i en la seva suprema autoritat en allò que té a veure amb la fe i la conducta del cristià.

3 Jesucrist
Creiem que Jesucrist és Déu, nascut com a home de la verge Maria per obra de l’Esperit Sant, amb el propòsit de mostrar-nos la voluntat i l’amor de Déu i oferir-nos el seu perdó i salvació.

4 Església
Creiem en la Església com la comunitat de persones que creuen en Jesús, amb l’encàrrec de proclamar l’Evangeli de la Salvació a totes les persones. Una Església santa, governada per Jesucrist en la unitat de l’Esperit Sant, i composta per homes i dones en igualtat de drets, privilegis i oportunitats de servei.

5 Ordenances
Creiem que Jesucrist va instituir el baptisme com a testimoni personal i públic de la fe en Ell, i que ha de ser practicat per aquells que prèviament han cregut en Jesús com a Senyor i Salvador. Creiem que la pràctica d’aquest baptisme ha de ser per immersió, que és com s’administrava en el Nou Testament. Creiem també que Jesús va instituir el Sant Sopar com a celebració comunitària i commemorativa de la seva mort i resurrecció, on els cristians, en comunió, anuncien i proclamen el Regne de Déu.

6 Llibertat religiosa
Creiem que tothom ha de gaudir de llibertat per expressar i practicar les seves creences religioses, sigui quina sigui.

7 Separació Església – Estat
Creiem en una Església autònoma, democràtica, separada de l’Estat i amb una tasca clara de donar a conèixer a Déu i servir a la societat.

8 Pecat i justificació per gràcia
Creiem que tots som pecadors i que la justificació del pecador és només per la gràcia de Déu, mitjançant la fe sincera en el Crist, qui morí i ressuscità per tots els homes i dones oferint-los la possibilitat d’una vida eterna.

9 Sacerdoci universal
Creiem en el sacerdoci de tots els creients, cridats pel seu Senyor a la proclamació de l’Evangeli en tot el món i al servei d’amor enmig de la societat que l’envolta.

10 Retorn de Jesús i Regne de Déu
Creiem en l’esperança de la tornada visible del nostre Senyor Jesucrist en poder i glòria, en la resurrecció final dels morts i en la consumació i establiment definitiu del Regne de Déu.